Technický dozor investora

Nabídka na provádění technického dozoru

Činnosti obsažené v nabídce:

V případě zájmu nabízím účast při výběrovém řízení firmy, kontrolu nabídkové ceny a připomínkování SOD před podpisem.