Stavební dozor

Stavební dozor

Stavební dozor provádím pro stavebníky, kteří staví svépomocí a já jim stavbu kontroluji a potvrzuji ke stavebnímu úřadu správnost provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací.