Časté chyby

- do všech koutů v soc.zař. se pod silikon má vkládat mirelonový provazec. Ten je proto, aby silikon dosedal pouze na dva pevné povrchy(dlaždice) a ne na třetí pevný podklad(lepidlo). V případě dotyku se třemi pevnými povrchy se silikon časem trhá.

- chyba je, když řemeslník vyspáruje kouty v soc.zařízeních spárovačkou a potom přesilikonuje

- některé firmy provádí hydroizolaci v koupelnách pouze pod sprchovým koutem s argumentací, že spárovací hmota mezi obkladem je vodotěsná. Hydroizolační stěrka má být správně provedená v ploše podlahy, za sprchovým koutem a vanou do výšky cca 2000 mm, v ostatních místech styku stěna/podlaha má být vytažena do výše cca 150 mm na stěnu. Hydroizolační stěrka musí být ve všech koutech a rozích vyztužena bandážní páskou. Ta musí být zatřená doprostřed tlouštky hydroizolační stěrky.

- některé firmy mají snahu dát výztužné podomítkové rohy pouze do výšky 2000 mm. Chyba, mají být až ke stropu.

- klasická vada při zateplování je, že izolant plochy nepřekrývá izolanty špalet, parapetů a nadpraží. Zde potom dochází k tepelným mostům.

- setkal jsem se i s odstrašujícím případem, kdy stavební firma při natahování fasády lepidlem vynechala perlinku

- velmi častý problém téměř na všech stavbách je v rovinnosti podlah. Téměř nikde ani po provedení samonivelační stěrky rovinnost nesplní normu.

- ten samý problém bývá u rovinnosti omítek

- velký problém, který většina firem neřeší je u sádrokartonového podhledu u zatepleného krovu a parozábrany nad ním. Při špatném postupu dochází k prořezání parozábrany všemi vruty, kterými se kotví SDK desky a parozábrana potom naprosto ztrácí svoji funkčnost.

- naprosto neuvěřitelný podvod jsem odhalil, když firma u bytového domu montovala VZT stoupačky v komínových tělesech nad střechu. U pětipatrového domu osadila do komínového tělesa ze střechy cca 1,5bm potrubí a potom např. u koupelny pouze zaústění do komínového tělesa. Fakturovala samozřejmě potrubí na celou výšku.

- elektrikářská firma chtěla fakturovat při rekonstrukci bytového domu nezvykle velké množství wago svorek. Dal jsem si práci s prověřením a rozdíl byl 80 tisíc úspora.

- TiZn plechy od Rheinzing mají lícovou a rubovou stranu. Ta rubová strana je jinak válcovaná než lícová. Na životnost by otočení plech rubovou stranou nahoru nemělo mít vliv, ale postupem času má rubová strana jinou patinu než lícová.

- podstřešní difuzní folie je vždy ve styku s řezivem krovu, někdy leží dokonce na prkenném záklopu krovu. Veškeré řezivo krovu se ale napouští impregnací a většina těchto folií díky výparům z těchto impregnací časem degraduje. Nutno použít folie, které jsou těmto výparům odolné.

- při realizaci pozor na dlouhodobě ponechanou nezakrytou difuzní folii střechy. Po 3 měsících začíná degradovat UV zářením.

- při použití foliové hydroizolace na rovných střechách musí být tato dobře vyspádovaná, aby se na ní nedržely kaluže vody. Při dlouhodobém působení takto stojící vody folie v těchto místech degraduje.

- pokud je na základové desce domu foliová hydroizolace, tak ve skladbě podlahy nad ní musí být počítáno s ochranou vrstvou betonového potěru.

- nedoporučuji lepení dlažby ve venkovních prostorách vystavených dešti, slunci a mrazu přímo lepidlem na betonový podklad. Vždy nutno použít systémovou skladbu, jinak dlažba časem odmrzne a odskáče.

- pod systémové desky podlahového topení se vyvarovat použití pouze obyčejného podlahového polystyrenu.

- nedoporučuji provádět první výmalby nových omítek pouze stříkáním.