Ing. Lubomír Vašák - dozorování pozemních a dopravních staveb

Jsem autorizovaný inženýr s autorizací pro pozemní a dopravní stavby s praxí v dozorování od r.1999.


Na základě svých dlouholetých zkušeností zajistím dozor:

 • novostaveb i rekonstrukcí rodinných a bytových domů
 • dřevostaveb
 • nízkoenergetických a pasivních domů
 • revitalizací panelových domů
 • rekonstrukcí bytů, střech, teras
 • zateplováním dle ETICS

V rámci svých služeb nabízím:

 • profesionální dohled na prováděné stavbě
 • kontrolu veškerého financování stavby
 • provedení výběrového řízení
 • projednání, případná pomoc při sestavení SOD
 • konzultace projektové dokumentace ve fázi zhotovení projektu
 • kontrola rozestavěných staveb
 • konzultace při koupi domu, bytu
 • kontrola a vyhodnocení cenových nabídek
 • případně další služby dle požadavku zákazníka

Technický dozor investora

Technický dozor je zajišťován pro stavebníka, kterému realizaci díla provádí odborná firma jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

Dozvědět se více

Stavební dozor

V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací.

Dozvědět se více

Vybrané realizace

Technický dozor výstavby rodinného domu v Praze

Technický dozor kompletní rekonstrukce bytového domu v Praze

Technický dozor rekonstrukce restaurace v Havlíčkově Brodě

Kontaktujte mě

Máte zájem o mé služby?